Beton towarowy, stabilizacje

Beton towarowy, stabilizacje

To mieszanka cementu, kruszywa lub żwiru, wody wraz z dodatkami i domieszkami, które poprawiają właściwości betonu. Beton zwykły stosujemy głównie do budowy elementów nośnych budynków, takich jak:

  • fundamenty,
  • ściany, belki
  • stropy,
  • schody

Klasy betonu i jego główne zastosowanie:

C 8/10 wylewka chudziak, beton pod krawężnik
C12/15 posadzki, podsypka pod krawężniki
C16/20 fundamenty, strop, chudziak
C 20/25 posadzki, strop, wieniec, fundament
C 25/30 posadzka
C 30/37 posadzka, posadzka przemysłowa, prefabrykaty

Wykonujemy również betony wyższych klas oraz betony specjalne