Beton towarowy, stabilizacje

Beton towarowy, stabilizacje

Bez betonu towarowego nie ma branży budowlanej! Beton spośród produkowanych surowców przez człowieka wiedzie prym, stąd produkcja betonu towarowego, a raczej jej poziom stanowi miarę kondycji gospodarki. Beton towarowy jest to mieszanina, jaką jest cement z kruszywem bądź żwirem i dodanymi do tej mieszaniny dodatkami oraz domieszkami, dla poprawy jakości betonu. Beton taki odnajduje zastosowanie przy budowie elementów nośnych budynków, którymi będą fundamenty, ściany, belki, stropy, schody, posadzki betonowe przemysłowe, ogrodzenia.

Klasy betonu i jego główne zastosowanie:

C 8/10 wylewka chudziak, beton pod krawężnik
C12/15 posadzki, podsypka pod krawężniki
C16/20 fundamenty, strop, chudziak
C 20/25 posadzki, strop, wieniec, fundament
C 25/30 posadzka
C 30/37 posadzka, posadzka przemysłowa, prefabrykaty

Beton towarowy - cechy

Beton towarowy Wigmet Beton Góra cechuje najlepsza jakość, zgodna z wszelkimi wymogami i normami, potrzebnymi do produkcji wysokiej jakości betonu towarowego. Doświadczony i profesjonalny producent betonu towarowego to tylko Wigmet Beton Góra! Warto sprawdzić naszą ofertę - beton towarowy Góra.

Beton towarowy produkowany jest w specjalnych węzłach betoniarskich. Cały ten proces jest całkowicie zautomatyzowany. Jest to duża zaleta, gdyż pozwala na zachowanie właściwych parametrów, jakie mieszanka musi posiadać. Każde elementy dodawane są z uwzględnieniem określonej wagi, a ta mierzona zostaje z ogromną dokładnością. Według normy PN- EN 206+ A1: 2016-12, beton towarowy składa się z drobnego i grubego kruszywa, cementu, wody oraz dodatków uszlachetniających. To wszystko ma sprawić, że po ich zawiązaniu powstały tak beton twardnieje, stając się wytrzymałą masą. Warto wiedzieć, że beton towarowy należy do materiałów cechujących się wysoką trwałością.

Zastosowanie betonu towarowego

Odpowiednio do zastosowania betonu, wyróżniamy jego odpowiednie klasy. Tak więc wyróżniamy klasę C 8/10, który wykorzystywany jest przy wylewkach chudziak oraz jako beton pod krawężnik. Klasa C 12/15 to już posadzki oraz podsypka pod krawężniki. C 16/20- fundamenty, stropy oraz chudziak. Posadzki, stropy, wieńce, czy fundamenty wykonany betonem klasy C 20/25. Do posadzki nada się też beton klasy C 25/30. Z kolei klasa C 30/37 i wyższe to beton do posadzek przemysłowych oraz prefabrykatów.

Oferta

Nasza firma oferuje również inne usługi, takie jak dowóz zakupionego betonu prosto do klienta. Posiadamy bogato wyposażony park maszynowy, który ponadto stale powiększamy. Służy on nie tylko do produkcji oferowanych przez nas wyrobów, ale także do świadczenia usług z zastosowaniem wózków widłowych, koparek, koparko- ładowarek, czy do układania płyt drogowych. Oferujemy transport i pompowanie betonów towarowych. Sam transport betonu półsuchego oraz bloczków betonowych. Zajmiemy się też wylewką posadzek anhydrytowych i wyszkolimy wykonawców w tym zakresie.