Kruszywa

Otaczający nas świat, szczególnie dla mieszkańców miast, znacząco się zmienił z upływem lat. Powstały nowe drogi, autostrady, ścieżki rowerowe i ścieżki dla pieszych, a także place i skwery. Wszystko to do budowy wymaga zastosowania odpowiedniego rodzaju kruszywa. Kruszywo służy do nadania właściwej tym budowom stabilności i odpowiedniego zagęszczenia gruntów. Na rynku można spotkać wiele rodzajów kruszywa, zarówno takie pochodzenia naturalnego oraz przetworzone już odpowiednio odpady mineralne z procesu produkcji lub wydobycia. Kruszywo, kruszywie nierówne i nie każde nadaje się do wszystkiego. Istnieją kruszywa drogowe, kruszywa budowlane, kruszywa łamane, czy kruszywa granitowe. Przed zakupem warto zapoznać się z właściwościami, normami technologicznymi, jakie musi dane kruszywo spełniać.

W naszej betoniarni jest możliwość zakupu kruszywa wraz transportem na indywidualne zamówienie klienta.

Dostępne kruszywa:

  • piaski
  • otoczaki
  • kruszywa granitowe
  • kruszywa bazaltowe