Płyty drogowe

Płyty drogowe stosowane są w inżynierii komunikacyjnej. Szerokie zastosowanie odnalazły przy budowie elementów stałych i tymczasowych ulic, takich jak parkingi, drogi dojazdowe, czy place składowe. Przy montażu płyt drogowych szczególnie ważne jest, aby zamontowany uchwyt nie wystawał poza obrys płyty. Wtedy przy ułożeniu płyt nie powstaną szczeliny.

Zastosowanie betonowych elementów w budownictwie drogowym

Płyty drogowe betonowe są wykorzystywane przy naprawie nawierzchni, w miejscach o dużym natężeniu ruchu, kiedy to zamknięcie danego odcinka ruchu wiązałoby się z wysokimi kosztami. Znalazły też zastosowanie na placach, parkingach, ścieżkach i zatokach ładunkowych. Ich zaletą jest wysoka trwałość.

Oprócz tego istnieje wiele korzyści z użycia prefabrykatów betonowych. Jedną z nich jest wspomniany wcześniej fakt, że przyczyniają się do rozwiązania ograniczenia ruchu. Jest to związane z tym, że służą do udrażniania zamkniętych ulic za pomocą tymczasowego objazdu. Dodatkowo zmniejszają też zatłoczenie ruchu. Także dzięki ich użyciu skracany jest czas trwania projektów i przyczynią się do zwiększania bezpieczeństwa i dokonywania trwałych napraw.

Duże zastosowanie mają też do budowy dróg tymczasowych umożliwiając ciężkiemu sprzętowi dojazd do inwestycji typu kopalnie gazu, farmy wiatrowe, linie energetyczne.

Płyty drogowe - wymiary

Płyty dostępne są w wymiarach:

300 cm x 150 cm x 15 cm
200 cm x 200 cm x 16 cm

Płyty drogowe posiadają Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez IMBiTB – niezbędne przy tym produkcie